JOSEP TERÉS | President de la Comissió de Deontologia
GUSTAVO TOLCHINSKY |
Secretari de la Junta de Govern

Renovació de la Comissió de Deontologia


L'actualització del Codi de Deontologia a punt de ser lliurada al Consell de Col·legis de Metges de Catalunya

Un cop constituïda la nova Junta de Govern del Col·legi resultant del procés electoral, es va endegar el procés de renovació de la Comissió de Deontologia, d'acord amb els estatuts. En la reunió ordinària del dia 8 de març, el president de la Junta de Govern, Jaume Padrós, es va acomiadar dels membres cessants de la Comissió i va agrair-los la dedicació, l'esforç i la col·laboració prestats durant els darrers quatre anys, i va manifestar la seva satisfacció i la de la Junta de Govern per la quantitat i la qualitat de la feina feta. Després que la Junta de Govern fes la proposta de composició de la nova Comissió i que el 22 de març l'Assemblea de Compromissaris l'aprovés, es va constituir en la reunió ordinària del dia 12 d'abril, on es van elegir el president, Josep Terés, i el secretari, Arkaitz Imaz. La nova Comissió consta de 27 membres, 14 dels quals ja ho eren de l'anterior, i així es compleix amb escreix el percentatge de renovació (mínim d'un terç) reglamentari.

En el decurs de l'any 2018, la Comissió de Deontologia del CoMB ha celebrat nou reunions ordinàries on ha debatut sobre 16 temes, relacionats amb la bioètica i la deontologia, ja sigui arran de consultes rebudes, de notícies a la premsa, de casos coneguts o d'iniciatives dels mateixos membres de la Comissió. Alguns d'aquests temes han generat escrits de resposta o notes de la Comissió. També ha debatut sobre tres expedients informatius i ha conegut, debatut i informat sobre dos expedients disciplinaris.

Procés d'actualització del Codi de Deontologia

La Comissió redactora que va nomenar el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya ha mantingut diverses reunions presencials i ha continuat treballant on line. Ha elaborat el document que incorpora les propostes recollides durant tot el procés amb les corresponents justificacions. El document resta pendent de ser lliurat al CCMC per ser aprovat i poder seguir el procediment establert legalment.

Documents de Posició

Entre els documents elaborats o participats per la Comissió o per membres d'aquesta, cal destacar el Document de Posició del CoMB sobre "L'assistència a persones en situació de final de vida" i el Document de Posició del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya sobre "Principis i deures en l'exercici de la Direcció Mèdica dels hospitals i centres sanitaris".

Comissió ad hoc

Com a resposta a l'anunci de la decisió d'algunes de les persones empresonades arran dels fets del primer d'octubre a Catalunya d'iniciar una vaga de fam, el CoMB va crear una comissió amb l'objectiu de donar suport institucional als professionals dels equips mèdics penitenciaris encarregats de vetllar per la salut i, alhora, per l'autonomia dels presos. Aquesta comissió va ser presidida pel president de la Comissió de Deontologia del CoMB i participada per quatre membres més de la mateixa comissió, a més de membres de la Junta de Govern i d'experts en nutrició, endocrinologia, cures intensives, filosofia i dret externs al Col·legi. Els doctors Josep Terés i Lluís Cabré van comparèixer en diversos mitjans de comunicació com a portaveus d'aquesta comissió.

Participació en actes acadèmics

Els doctors Bernabé Robles, Josep Antoni Blanco, Rosa Servent, Josep Terés i Lluís Cabré, membres de la Comissió, han col·laborat en actes acadèmics, comissions o jornades organitzats o bé pel mateix Col·legi, o bé per altres institucions com l'oficina del Síndic de Greuges, l'Institut Borja de Bioètica o la Fundació Mutuam Conviure.

La nova Comissió de Deontologia del CoMB.


COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM