Principis i deures en l'exercici de la Direcció Mèdica


El CCMC publica un document per guiar des del vessant ètic i professional l'exercici del metge que desenvolupa tasques de direcció mèdica

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va organitzar, el juny de 2018, una jornada sota el títol "La direcció mèdica als centres hospitalaris de Catalunya". L'acte va esdevenir un punt de trobada entre els professionals del sector per compartir reflexions, tant sobre el paper de la direcció mèdica als centres hospitalaris com sobre els aspectes ètics i professionals de la seva funció.

En el decurs de la sessió es va presentar i debatre la proposta de Document de Posició del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) "Principis i deures en l'exercici de la Direcció Mèdica dels hospitals i centres sanitaris", coordinat pel director mèdic de l'Hospital Clínic, Antoni Castells. El document neix de la proposta d'un grup de metges que van participar als debats del 3r Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya, celebrat a Girona el novembre de 2016, en els quals es va incidir que calia disposar d'una definició dels aspectes ètics de les responsabilitats lligades a l'exercici del càrrec de la direcció mèdica, així com d'uns criteris de referència que puguin ser útils en situacions de conflicte.

24 principis i deures

El document defineix 24 principis i deures de la Direcció Mèdica que es projecten en tres blocs: envers les persones malaltes, envers els professionals, i envers la institució i el seu entorn social. La llista d'aquests 24 principis és àmplia i diversa i, entre d'altres aspectes, es poden assenyalar els següents:

• Garantir la qualitat assistencial.

• Vetllar per l'adequada pràctica mèdica i per l'estricte compliment del Codi de Deontologia.

• Prevenir i resoldre conflictes professionals entre facultatius.

• Promoure la participació i la implicació del metge en la gestió clínica i afavorir la interacció i les sinergies amb altres centres sanitaris.

• La direcció mèdica també ha de sol·licitar a les autoritats sanitàries els recursos necessaris per garantir la qualitat assistencial que proporciona el centre a la societat.

Autors del Document de Posició "Principis i deures en l'exercici de la Direcció Mèdica"

Antoni Castells (coordinador) Hospital Clínic; María José Abadías, Hospital Universitari Arnau de Vilanova; Elena Álvarez, Hospital Universitari Doctor Josep Trueta; Elvira Bisbe, Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB); Lluís Esteve, CoMB; Josep Mercadé, Hospital del Vendrell; Màrius Petit, Hospital El Pilar; Noemí Pou, Hospital Clínic; Alessandro Sionis, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; Marc Soler, CoMB; Josep Terés, CoMB, i Agustín Urrutia, Hospital Germans Trias.

Elvira Bisbe, Beatriu Bayés, Manel del Castillo, Mònica Botta i Noemí Pou en la jornada sobre la direcció mèdica als centres hospitalaris de Catalunya.COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM