El suport a les reivindicacions dels metges d'atenció primària

 

L'any 2018 va cristal·litzar el malestar dels metges de l'àmbit de l'atenció primària, que des del Col·legi de Metges de Barcelona fa temps que constatem i denunciem. Es va fer evident que la situació de dèficit de professionals, sobresaturació de les consultes, manca d'autonomia organitzativa i baixes retribucions generava un ampli descontentament. Aquesta insatisfacció fou vehiculada pel sindicat Metges de Catalunya per convocar una vaga que va fer palès el malestar dels metges del sector.

L'atenció primària és sens dubte un dels àmbits que pateix més tensió del sistema sanitari, ja que a l'esmentada precarietat laboral dels professionals s'hi afegeix una forta càrrega de tasques burocràtiques que va en detriment de l'assistència, i s'hi suma un augment dels pacients d'edat avançada amb major complexitat i amb elevada prevalença de patologia crònica i social.

L'acord signat amb el Departament de Salut al novembre va suposar un alleujament d'aquesta realitat. El dèficit de 250 professionals de medicina de família s'està aconseguint pal·liar parcialment, al llarg d'aquest 2019, amb la contractació de 122 professionals nous, i gràcies a la bona predisposició dels equips ja existents, que han assumit més pacients i han augmentat l'horari assistencial o bé han endarrerit la jubilació. Així mateix, s'han augmentat el temps per pacient, les retribucions i es fomentarà l'estabilitat laboral amb places tretes a concurs.

La resolució d'aquest conflicte requereix una injecció de recursos econòmics per millorar equipaments i tecnologia que permeti avançar cap a la innovació i la millora resolutiva. També cal apostar per formes organitzatives contrastades basades en l'autonomia de gestió. Aquests nous models de gestió clínica impliquen que la capacitat d'organització i decisió es traslladi als professionals i millorin els resultats i la satisfacció. Les entitats de base associativa en són un bon exemple a Catalunya, amb grans resultats i satisfacció tant dels professionals com dels usuaris.

Un altre aspecte que al CoMB considerem molt significatiu és fer una aposta per la conciliació, que afecta molt especialment l'àmbit de la primària. S'ha de resoldre el greu problema de la manca de conciliació de la vida laboral, familiar i personal dels professionals, que afecta fonamentalment els metges més joves en una col·legiació que cada vegada està més feminitzada. El teletreball, la reducció de les extenses jornades de treball i l'augment de la flexibilitat a la feina són deures inexcusables.

La Junta de Govern del Col·legi de Metges de Barcelona continuarà donant suport als metges d'atenció primària, sent altaveu de les seves reivindicacions, supervisant l'aplicació de les millores pactades i treballant per aconseguir posicionar l'atenció primària al lloc que li pertoca.COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM