Presentació

Les prioritats del primer any de mandat

Objectius clars i prioritats definides en moments d'incertesa

JAUME PADRÓS I SELMA, president del Col·legi de Metges de Barcelona

 

Resumir la feina de tot un any no és fàcil. Ens obliga a seleccionar allò més rellevant i a sintetitzar mesos de treball intens de tot l'equip del Col·legi i de molts companys. Tanquem les pàgines dedicades a l'activitat del CoMB de 2016 amb la satisfacció de constatar que comptem, cada cop més, amb la participació i implicació dels metges en les activitats col·legials. Hem dedicat els nostres esforços a objectius clars i ben definits, tenint present quines són les funcions essencials del Col·legi: vetllar i garantir la bona praxi, representar i defensar la professió i donar servei als col·legiats.

Malauradament, hem de tornar a remarcar, com en els darrers anys, la incertesa política i la situació econòmica que no acaba de remuntar i que repercuteix de manera directa tant en el sistema sanitari en general, com en l'exercici professional del dia a dia. Malgrat això, o, més ben dit, precisament perquè vivim moments de grans canvis i transformacions i d'aparició de nous reptes, els quatre col·legis de metges catalans vam decidir que el 2016 era un bon moment per celebrar el 3r Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya. Prop d'un miler de metges ens vam reunir a Girona per analitzar i debatre sobre la realitat de la professió, definir bé els reptes que tenim plantejats i, alhora, refermar el nostre compromís amb la societat, amb un nou contracte social.

Cal destacar també l'activitat intensa i rigorosa de les àrees col·legials de praxi i de seguretat clínica, de responsabilitat professional i de control de l'exercici, així com la repercussió dels diferents posicionaments del Col·legi al voltant de temes deontològics, professionals i d'actualitat sanitària.

La situació actual ens ha obligat a definir línies d'actuació prioritàries per defensar la nostra professió. La denúncia i la lluita contra la precarietat laboral que afecta molts companys, sobretot els més joves; les propostes per fer possible la necessària participació dels professionals en tots els àmbits assistencials i les accions per defensar la qualitat de la sanitat privada i de les retribucions dels professionals al sector assegurador han concentrat bona part dels nostres esforços. D'altra banda, també hem apostat per obrir un debat molt necessari i massa temps ajornat a la nostra professió: el de la conciliació de la vida laboral, familiar i personal.

Més enllà de l'esfera pública, el Col·legi ha continuat oferint, millorant i ampliant els seus serveis i programes per als col·legiats. Hem fet avenços importants pel que fa a oferir solucions i serveis innovadors i accessibles. El suport als companys amb més necessitats, a través del programa de protecció social, molt consolidat i sempre atent a noves demandes, continua sent una de les nostres prioritats, així com l'atenció als nous col·legiats.

Aquest Informe Anual recull, doncs, bona part del treball d'un gran equip, al qual agraeixo un cop més la seva honestedat, convicció, il·lusió, compromís i rigor per fer del CoMB una institució referent per a la professió i per a la societat.


COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKZURICH