Crèdits

 

Edita

Col·legi de Metges de Barcelona.
Passeig de la Bonanova, 47. 08017 Barcelona.
Tel. 935 678 888. Fax 935 678 899.
e-mail: col.metges@comb.cat · http://www.comb.cat

Consell Editorial

Jaume Padrós
Elvira Bisbe
Jaume Sellarès
Gustavo Tolchinsky
Lluís Esteve
Josep Maria Benet


Albert Lluch
Director General d'Operacions / COO
Conseller Delegat – Director General del Grup Med

Marc Soler
Director General Corporatiu

Ignasi Pidevall
Director Jurídic

Josep Arimany-Manso
Director de l'Àrea de Praxi

Consell de Redacció

Antoni Trilla
Albert Lluch
Marc Soler
Jesús Calvo
Marta Ciércoles
Raquel Pérez
Edna Murillo
Jordi Pons

(coordinador de l'Informe Anual)

Redacció

Federica Alborch
Sandra Carmona
Aitor Mora

Han participat en la redacció i l'elaboració d'aquesta publicació:

Antoni Calvo, Berenguer Camps, Vanessa Fernández, Ricard León, Farners Llimona, Emma Galceran, Esperanza Gómez, Miguel Gómez Alarcón, Mercedes Martínez, Anna Mitjans, J. Ignacio Morales, Natàlia Raguer, Àlex Ramos, Helena Segura, Gerard Serratusell, Xavier Tarrés, Alfons Zarzoso

Assessoria lingüística i correcció de textos

Esther Roig

Fotografia

Isabel Calaf

Disseny gràfic i maquetació

Temabcn

Impressió

CEGE
Dipòsit legal
B. 26662-2013


Nota d'agraïment de la Junta de Govern
La Junta de Govern vol manifestar el seu agraïment als patrocinadors que han fet possible, un cop més, l'edició d'aquesta publicació per a tots els col·legiats de Barcelona. L'Informe Anual 2016 ha comptat amb el suport publicitari de:


COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKZURICH