Les empreses del Grup Med

 

Solucions integrals al servei dels metges

Albert Lluch

"En l'exercici 2015 hem mantingut els ritmes de creixement, amb un nombre total de clients únics —és a dir, que poden ser clients de diferents societats alhora— superior als 58.000"

Medicorasse consolida el creixement del nombre de clients i pòlisses

Javier Navarroi Albert Lluch

"Medicorasse aposta per un servei proper prioritzant el tracte personalitzat: tots els clients disposen d'un assessor personal que defensa els seus interessos davant de les companyies asseguradores i l'assessora sobre com cobrir els seus riscos de la manera més adient en cada cas"

L'Àrea Bancària del Grup manté el ritme de creixement tant en clients com en volum d'actius sota gestió

Ricard Montes i Albert Lluch

"Des de fa més de deu anys, l'Àrea Bancària del Grup Med s'ha mantingut proactiva en el finançament de tot tipus de projectes personals o professionals. En aquest sentit, s'ha continuat impulsant la millora en les condicions de préstec per al metge jove o emprenedor"

L'Àrea Financera eleva en un 37 % els actius gestionats per la seva divisió de gestió de patrimoni

José de Alarcón i Albert Lluch

"El creixement fins als 186 milions d'euros confirma l'adequació del model de negoci de gestió integral del patrimoni per al col·lectiu mèdic, engegat després del rellançament del servei l'any 2012 a partir de l'acord entre el Grup Med i el Grup Andbank"

L'evolució del projecte de la societat de capital risc Healthequity

Lluís G. Pareras i Albert Lluch

"Per a la societat de capital risc Healthequity, una de les fites més importants de l'any 2015 ha estat l'entrada en l'empresa catalana Minoryx Therapeutics, dedicada al desenvolupament de tractaments contra malalties minoritàries"

L'activitat dels altres serveis del Grup

Albert Lluch

"El Grup Med ofereix solucions competitives a les necessitats del col·lectiu mèdic i altres professionals afins. Són uns serveis amb caràcter innovador, amb professionalitat, integritat i confiança, i que s'ofereixen pensant només en l'interès dels professionals i de la institució"

Firmaprofesional incrementa la capacitat de gestió

Jordi Masias i Albert Lluch

 

Biid, plataforma d'identitat digital

Antonio Virzì i Albert Lluch

 

COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKZURICH