Debat sobre la professió

 

El 3r Congrés de la Professió Mèdica

Jaume Sellarès

"La tercera edició del Congrés, que se celebrarà el novembre del 2016, presenta una novetat respecte a les edicions anteriors: l'obertura de la participació a tota la col·legiació catalana. Els 40.000 metges de Catalunya podran fer aportacions a les ponències"

Els metges d'hospital pel professionalisme i la participació en la gestió

Elvira Bisbe, Anna Carreres, Jordi Craven-Bartle
i Àngels Escorsell

"El CoMB estimularà que experiències de lideratge i participació dels metges en la gestió dels centres es vagin estenent per la resta d'hospitals"

Lideratge i autonomia. Compromís de futur

Lluís Esteve, Josep Maria Benet, Magdalena Bundó
i Toni Iruela

"Cal promoure els canvis necessaris a les organitzacions assistencials per donar autonomia real als professionals, millorar la participació professional en la governança de les institucions, amb el lideratge de la gestió clínica, el compromís de la transparència i la voluntat de servei als ciutadans"

El Model d'Atenció a la Cronicitat Avançada, aspectes ètics i deontològics

Anna Olivé

"Els pacients institucionalitzats han de rebre una atenció integral, integrada i continuada, centrada en la persona, i el pla terapèutic, que és dinàmic, l'ha d'aplicar un equip multi i interdisciplinari en consens amb el pacient o les famílies"

El Servei d'Ocupació continua a l'alça en la gestió d'ofertes de treball

Berenguer Camps i Marc Soler

"Augmenten un 21% les ofertes gestionades pel Serveid'Ocupació en un mercat de treball caracteritzat per la precarietat de les condicions de treball"

Accions en contra de la precarietat laboral dels metges

Adriana Bataller, Anna Boada, Anna Maria Pedro,
Anna Romaguera i Núria Ros

Posicionaments col·legials en defensa de la qualitat assistenciali de la professió

Elvira Bisbe i Jaume Sellarès

"La Junta de Govern del CoMB ha treballat al llarg de 2015 per tal d'analitzar, demanar l'opinió a experts i reflexionar sobre diferents temes que afecten la pràctica mèdica i sobre qüestions d'actualitat sanitària d'interès general"

"Vacunar és protegir", campanya col·legial per promoure la vacunació responsable

Magda Campins i Antoni Trilla

"La Comissió de Deontologia del Col·legi va fer pública la seva posició en defensa de la seguretat i l'eficàcia de les vacunes sistemàtiques, basada en evidències científiques i advocant per una praxi ètica i lleial envers els pacients"

El secret professional

Josep Terés

"El compromís dels metges amb la confidencialitat i el secret, imprescindible per mantenir la confiança del malalt amb el seu metge i de la comunitat amb els professionals"

Debat sobre la publicitat i la informació mèdica

Gustavo Tolchinsky

La comunicació metge-pacient

MireiA Sans

"Les habilitats comunicatives en la pràctica mèdica són fonamentals per poder empatitzar amb el pacient i la seva malaltia"

El tractament de dades sanitàries

Antoni Trilla

Límits en la prescripció de fàrmacs en pacients crònics al sistema sanitari públic

Jaume Sellarès

L'accés a la història clínica en els processos d'incapacitat temporal

Jaume Sellarès i Àngels López

Les relacions del CoMB amb el Consejo General de Colegios Médicos

Jaume Padrós i Ignasi Pidevall

"Els tribunals acaben de confirmar per segona vegada la desestimació de la demanda presentada per la Fundación Patronato de Huérfanos"

Quaderns de la Bona Praxi. L'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament

Àngels Escorsell i Anna Olivé

"El document inclou un acurat apartat de recomanacions per als professionals que posa de manifest la necessitatd'abordar les particularitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID)"

Novetats en l'hepatitis C. Cada cop més a la vora de l'eradicació de la malaltia

Miquel Bruguera

COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKZURICH