Programes sobre la salut del metge

 

El PAIMM supera els quinze anys d'ajut al metge malalt amb una demanda voluntària del 95%

Eugeni Bruguera

"Per tal d'enfortir els mecanismes de seguiment i unificar criteris d'actuació assistencial en els casos de risc, durant la segona meitat de l'any 2014 s'ha implementat el Programa d'atenció als professionals sanitaris malalts amb un trastorn mental sever"

Estudi de la Fundació Galatea sobre salut, estils de vida i condicions de treball dels pediatres a Espanya

Magda Campins i Anna Mitjans

"Un 60% dels pediatres està afectat en més o menys mesura per l'empitjorament de les seves condicions de treball i per les retallades fetes al sector sanitari"

Fundació Galatea, PAIMM i programes sobre la salut del metge

Miquel Vilardell

"Des del 2009 s'estan fent tallers per a un exercici professional saludable als centres sanitaris de tot l'Estat espanyol, dirigits a tutors, responsables docents i residents"

La Comissió de Seguiment Col·legial del PAIMM

Gustavo Tolchinsky i Mercedes Martínez

"Durant l'any 2014 es van acordar en 28 ocasions mesures no sancionadores, però que tenien una clara funció de vetllar cautelarment pel desenvolupament de la pràctica mèdica en condicions adequades"

COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKZURICH