Presentació

Les prioritats del primer any de mandat

Les prioritats del primer any de mandat

JAUME PADRÓS I SELMA, president del Col·legi de Metges de Barcelona

Aprofito aquestes línies per reivindicar novament el consens social i polític en la defensa de la sanitat a Catalunya, a més de la necessitat d'augmentar els recursos que s'hi destinen

Fa un any, amb motiu de la presentació de l'anterior Informe Anual, vaig escriure sobre els propòsits i els objectius de la nova Junta de Govern per al nou mandat que iniciàvem. En aquest primer exercici ens hem proposat que els canvis lògics d'un relleu vinguessin determinats per la consolidació de la institució i, alhora, per apuntalar l'impuls dels objectius programàtics amb els quals la col·legiació ens havia apoderat.

Aquest primer any, doncs, ha significat la renovació d'algunes estructures col·legials –de les quals destaco especialment i com a exemple la Comissió de Deontologia–, dirigida a la consecució dels objectius que
ens havíem proposat. I tot això en paral·lel amb les diferents accions orientades a posicionar la nostra corporació professional davant els grans problemes de salut i sanitaris del país.

Els posicionaments públics sobre el dopatge, la vacunació contra la varicel·la, la interrupció de l'embaràs i les llistes d'espera en són els més rellevants. Les accions on hem posat més èmfasi han estat: la participació i la cohesió col·legial i la defensa de la participació efectiva dels metges no sols en la gestió, sinó en la direcció i en la conducció dels centres sanitaris públics. Però també, preocupats per la concentració de clíniques i companyies d'assegurances privades, hem posat l'accent en l'anàlisi del sector privat.

I tot això ho hem fet amb moltes complicitats, escoltant i situant-nos a prop de tots els companys i companyes, sobretot dels que estan en una situació de més vulnerabilitat i risc. Tots els estudis i enquestes fets per organismes independents ens situen com els professionals més ben valorats per la societat, fins i tot amb una notable millora en aquesta època de crisi, i això augmenta l'exigència per a la Junta de Govern.
Però també insta responsables polítics i gestors a modificar el seu capteniment i assumir la necessitat de fer canvis que possibilitin la viabilitat i la sostenibilitat del sistema sanitari. Aprofito, doncs, aquestes línies per reivindicar novament el consens social i polític en la defensa de la sanitat a Catalunya, a més de la necessitat d'augmentar els recursos que s'hi destinen.

La professió, en conjunt, haurà d'estar preparada per afrontar aquests canvis, que també l'obligaran a assumir nous rols i responsabilitats. Els canvis sociodemogràfics de la professió que tindran lloc la propera dècada condicionaran molt, en un sentit o un altre, el nostre futur.

La Junta de Govern treballa per ser al capdavant d'aquests canvis. En aquest Informe Anual 2014 figuren aquestes línies programàtiques i, subratllo, una notabilíssima activitat corporativa.


COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKZURICH