Innovació i tecnologia

 

Un pla de comunicació per donar veu als col·legiats

Junta de Govern

"La Junta de Govern entén la comunicació com una eina imprescindible per a la transparència de la institució i un element clau per mantenir el contacte directe amb els interessos, les necessitats i les inquietuds dels col·legiats"

El web col·legial presenta noves seccions per donar més informació i serveis als col·legiats

Edna Murillo

"Una nova eina facilita als col·legiats la descàrrega dels diplomes d'assistència als actes, jornades o cursos que organitza el COMB"

La Jornada salut 2.0 sobre identitat digital

Mireia Sans

"Des de Metges e-Salut estem treballant en l'elaboració d'una enquesta sobre l'ús de les eines 2.0"

 

COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKZURICH