Demografia mèdica

 

INFORME sobre demografia col·legial 2014

Berenguer Camps

"La feminització de la professió és ben palesa en les cohorts joves (el 65% dels menors de 45 anys són dones). Si ens fixem en la població total (50,2% d'homes i 49,8% de dones), és possible que el 2015 s'arribi a un equilibri home-dona"

 

COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKZURICH