Debat sobre la professió

 

La participació dels metges en la presa de decisions

Elvira Bisbe i Jaume Sellarès

"Seguirem exigint a qui correspongui un correcte finançament de la nostra sanitat, però també exigirem reformes en l'organització i la gestió, que són més urgents que mai"

Metges d'hospital: lideratge i participació en la presa de decisions

Àngels Escorsell, Jordi Craven-Bartle i Anna Carreres

"La implicació dels facultatius en la racionalització i la priorització dels recursos sanitaris és fonamental per intentar mantenir l'excel·lència mèdica amb els recursos disponibles i garantir el millor servei als pacients"

Metges d'Atenció Primària: la participació professional, clau en la solució

Josep Maria Benet, Magdalena Bundó, Toni Iruela i Lurdes Alonso

"El panorama comú a l'atenció primària és de menys metges treballant, més pacients per atendre i tot plegat amb unes retribucions bastant més baixes de les que tenien el 2010"

Els professionals analitzen el model d'atenció a la cronicitat avançada en els diferents àmbits assistencials

Anna Olivé i Dolors Quera

"Aquest és un tema fonamental, tant en l'àmbit sociosanitari com en la resta, ja que obligarà necessàriament a un canvi d'estratègia en l'atenció dels pacients en situació de cronicitat avançada"

Secció Col·legial de MIR i Metges Joves: vetllant pel futur de la professió mèdica

Adriana Bataller, Anna Boada i Anna Romaguera

"La Secció de Metges Joves, juntament amb el Servei d'Ocupació, ha fet un estudi que analitza el present de la professió en els metges joves especialistes, que ha estat publicat a la revista Medicina Clínica"

Els posicionaments del COMB en temes d'actualitat sanitària

Elvira Bisbe i Jaume Sellarès

"El moment tan especial de canvi que estem vivint obliga a fer un esforç d'anàlisi, reflexió i posicionament dels membres de la Junta i de nombrosos professionals experts, per tal de poder donar tranquil·litat a la població i fomentar la reflexió en el nostre col·lectiu"

El debat sobre la interrupció de l'embaràs

Gustavo Tolchinsky

"El Document de Posició del COMB sobre la interrupció de l'embaràs intenta fer reflexions públiques per tal de compartir-les amb la col·legiació"

La posició del COMB sobre les llistes d'espera

Antoni Trilla i Lluís Esteve

"Calen formes organitzatives i de gestió més flexibles, on els professionals
tinguin més paper"

Document sobre la situació actual de la vacunació contra la varicel·la

Magda Campins

"Espanya és l'únic país d'Europa on la vacuna de la varicel·la no es pot prescriure lliurement. L'absència de raons científiques que permetin justificar la decisió de l'AEMPS genera inquietud i malestar entre els professionals"

La salut de l'esportista i la lluita contra el dopatge

Lluís Til i Bernat Goula

"Les administracions públiques estan compromeses, tant en l'àmbit nacional com internacional, amb el fet que els esportistes competeixin en un entorn lliure de dopatge"

La crisi sanitària pel contagi d'Ebola a Espanya

Josep Maria Benet, Magda Campins i Antoni Trilla

"El Col·legi de Metges de Barcelona, juntament amb el CCMC, va crear una Comissió de Seguiment per tal de donar la informació adequada als metges i metgesses per afrontar aquesta malaltia"

La Comissió d'estudi del reial decret de gestió de les IT

Jaume Sellarès i Àngels López

"El COMB va crear un grup de discussió en el qual han participat metges avaluadors de l'ICAM, metges de família de diverses institucions, representants de societats científiques, de l'Administració i de les patronals"

El COMB, amb voluntat de col·laboració amb l'OMC

Jaume Padrós

"Vull reiterar la nostra voluntat de seguir sempre oberts a aquesta col·laboració, des del respecte a la nostra dignitat i competències, i amb lleialtat, vocació de diàleg i acord. Tots tenim molt per compartir, però res per imposar"

COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKZURICH