INFORME ANUAL 2009

El model econòmic del COMB

  • L'any 2012, un any molt dolent: resistim i confiem.
    Jaume Aubia

    En moments de crisi de confi ança en tantes i tantes institucions, el COMB aconsegueix millorar la confi ança dels seus metges, cohesionar més el col·lectiu i fer-se útil a més persones i famílies. Aquesta és la base del nostre èxit: que genera confi ança

Mutual Medica BBVA ANDBANK Zurich