INFORME ANUAL 2009

Demografia mèdica

  • Informe sobre demografia col·legial 2012.
    Berenguer Camps

    El 2012, els metges estrangers van ser els més nombrosos entre els nous col·legiats: el 42,8%. Els metges nascuts a Catalunya varen ser el 37,3%, i els nascuts a la resta d'Espanya, el 19,9%. Cal destacar una important davallada (-16 punts percentuals) de noves col·legiacions de metges estrangers del 2010 ençà

  • L'evolució de la demografia mèdica dels darrers anys.
    Marc Soler

    En cinc anys, pràcticament s'ha triplicat el nombre de metges estrangers que marxen

 

Mutual Medica BBVA ANDBANK Zurich