INFORME ANUAL 2009

L’estat de la qüestió

 • Un espai per al diàleg entre professió i societat.
  Mireia Sans

  En aquest nou paradigma del professionalisme mèdic es fa imprescindible una nova aliança –un nou contracte– entre la professió (metge-col·legi) i la societat (pacients) per tal d'aconseguir una millor relació, unes responsabilitats més definides, un fort lideratge i els millors estàndards de qualitat assistencial

 • Deontologia del metge cooperador.
  Jordi Craven

  La resposta del COMB ha estat mirar d'aprendre de les crítiques i ajudar els nostres companys cooperadors a fer les coses millor, amb un codi de deontologia adaptat a les situacions que es puguin trobar, una metodologia objectiva de garantia de qualitat per a la seva intervenció i una assegurança de repatriació, si calgués

 • Les hores de guàrdia dels MIR.
  Adriana Bataller i Gustavo Tolchinsky

  La utilització de les mesures proposades pel Departament de RH de l'ICS, que podrien ser copiades per altres organitzacions, impliquen evidentment un retrocés en les condicions laborals i formatives dels MIR

  Update de medicines complementàries.
  Montserrat Gaya

  Els treballs d'investigació, documentació i formació acadèmica nacional i internacional són la millor mostra del creixement i la consolidació de l'homeopatia

Mutual Medica BBVA FIBANC Zurich