INFORME ANUAL 2009

Demografia mèdica

  • Informe sobre demografia col·legial 2010.
    Berenguer Camps

    Els metges estrangers, un any més, baten un nou rècord històric i representen el grup més nombrós entre els col·legiats el 2010 –el 58,8%–. Igual que el 2009, es tracta d'un creixement atenuat, sense la força dels anys 2007 i 2008. Caldrà estar molt atents al que succeeixi durant el 2011, ja que es podria aventurar que un entorn d'accentuació de la crisi econòmica general podria fer canviar aquest escenari

  • Demografia mèdica, nous escenaris.
    Marc Soler

    Hem de preservar els metges joves com a motor real del progrés sanitari social i científic de la nostra societat i, per a això, és necessari promoure accions concretes per a ells. Si aquest motor és sacrificat en la crisi econòmica, els efectes sobre la demografia mèdica i el sistema sanitari es deixaran notar

 

Mutual Medica BBVA FIBANC Zurich