INFORME ANUAL 2009

L’estat de la qüestió

  • El debat sobre la píndola de l’endemà.
    Jaume Padrós

    La defensa que va fer el COMB perquè la prescrigués un metge també es fonamentava en la idea que és aquest mateix professional qui està en les condicions idònies per poder contextualitzar-la amb cada pacient

  • Repercussions del Pla de Bolonya en la professió mèdica.
    Ramon Pujol

    L’accessibilitat a la informació de temes sanitaris ha donat lloc a una immediatesa que també té el seu impacte sobre els sistemes sanitaris

Mutual Medica BBVA FIBANC Zurich