INFORME ANUAL 2008

Deontologia mèdica

  • La Comissió de Deontologia debat sobre conflictes ètics en relació amb l’exercici de la professió.
    Màrius Morlans

    El concepte jurídic del consentiment, que inspira la legislació reguladora de la relació clínica, garanteix la decisió lliure en les qüestions que atenyen la salut personal, l’accés al contingut de la història clínica i la confidencialitat. Aquests drets ho són també de la persona menor quan és considerada capaç de decidir, amb les possibles i limitades excepcions recollides a les legislacions específiques

 

Mutual Medica BBVA FIBANC Zurich