INFORME ANUAL 2007

Noves tecnologies i projectes d’innovació

  • El web col·legial potencia la difusió de vídeos com a eina per comunicar continguts als metges.

    S’han gravat i emès actes d’interès notable per a la professió, com la jornada de debat sobre l’Atenció Primària com a eix de reforma dels sistemes de salut, la presentació de l’estudi demogràfic dels metges del COMB i de la posició del Col·legi de Metges de Barcelona sobre la falta de metges, i la jornada sobre el model participatiu dels metges en la gestió dels hospitals, entre d’altres

  • El projecte “El metge emprenedor”.
    Lluís G. Pareras

    El 2007 hem vist un total de 120 idees de col·legiats i col·legiades inquiets, i amb l’esforç de tots plegats hem aconseguit que set projectes rebin finançament i, així mateix, 12 projectes més han començat, tot i no tenir finançament, perquè l’emprenedor ha trobat la manera de fer-los realitat amb el seu propi esforç

 

Mutual Medica BBVA FIBANC Zurich