INFORME ANUAL 2007

Programa de protecció social

  • El COMB posa en marxa un programa de protecció social per a metges i les seves famílies.
    Antoni Calvo

    La realitat demogràfica dels metges ens indica un progressiu envelliment de la professió. Segons dades del COMB, es preveu que, entre el 2006 i el 2015, es produiran 3.797 jubilacions i que, entre el 2016 i el 2025, hi haurà 9.105 jubilacions més entre els metges col·legiats a Barcelona

  • “D’ara en endavant”, Programa de Protecció Social del COMB.
    Miquel Vilardell

    El Programa de Protecció Social vol superar del tot el suport puntual i aïllat que s’ha pogut donar fins ara als metges que han tingut alguna mena de necessitat social, per posar a la seva disposició una atenció de qualitat i moderna en cas que es presentin dificultats socials imprevistes o sobrevingudes, o les que es deriven d’un procés natural com és l’envelliment

 

Mutual Medica BBVA FIBANC Zurich