INFORME ANUAL 2007

Institucions mèdiques

  • Jornades de reflexió de l’OMC sobre la professió mèdica.
    Ricard Gutiérrez

    En l’anàlisi de l’OMC s’insisteix en què han d’existir registres fiables dels metges i estudis de previsió de necessitats a un mínim de deu anys i, així mateix, es recomana introduir mesures de flexibilitat horària, incentivació econòmica, conciliació de la vida laboral i familiar, i possible reducció de la jornada, entre d’altres, de manera urgent

  • L’acord de col·laboració entre Mutual Mèdica i el COMB.
    Nolasc Acarín Tusell

    Mutual Mèdica i el COMB també col·laborem en d’altres iniciatives, com ara la Fundació Galatea i el programa PAIMM, ja que entenem que els objectius de la Fundació, cara a l’ajut als metges amb determinats problemes de salut, també forma part de l’àmbit de la previsió social

 

Mutual Medica BBVA FIBANC Zurich