INFORME ANUAL 2007

Demografia mèdica

 • Informe sobre demografia col·legial de l’any 2007.
  Berenguer Camps

  Les dades de l’any 2007 sobre demografia col·legial són un reflex dels processos de canvi que s’estan donant a la professió mèdica des de ja fa uns anys, com són la feminització, un cert grau d’envelliment i un important creixement de la presència de metges estrangers

 • Els metges estrangers han estat el grup principal dels nous col·legiats l’any passat, el 46,6 %.

  Les dades demogràfiques del 2007 permeten afirmar que l’arribada de metges estrangers al COMB és un fenomen ja ben consolidat i que, a més, està en procés d’acceleració important

 • El Servei d’Atenció al nou col·legiat.
 • La manca de metges a Catalunya.
  Marc Soler

  Les ofertes de treball que s’ofereixen al mercat laboral no s’ocupen totes. Les causes són: dificultat d’ocupar algunes especialitats, retribucions baixes, ofertes laborals en condicions de treball precàries i contractació per guàrdies i ocupacions fora de l’horari convencional, que es tradueixen, en molts casos, en dificultats per compatibilitzar la vida laboral i la vida familiar

 

Mutual Medica BBVA FIBANC Zurich