INFORME ANUAL 2007

Debat sobre la professió

 • El Consell de la Professió Médica ha fet dos anys.
  Miquel Bruguera

  El Consell de la Professió no s’ha d’entendre com un instrument per reclamar, sinó com un mecanisme a través del qual metges i Administració, conjuntament, reflexionem sobre la situació sanitària actual, els seus punts febles, les seves mancances estructurals i els seus recursos humans, amb la finalitat d’elaborar propostes realistes de canvi que tinguin en compte la situació de partida i els recursos disponibles i respectuosos amb el compromís d’universalitat i equitat del sistema sanitari públic.

 • El Consell de la Professió fa propostes per a la participació directa dels metges en la gestió dels centres sanitaris.
  Àngels Martos

  Les causes de la insatisfacció dels metges es poden resumir en dues de fonamentals: la manca d’autonomia per gestionar el propi treball i la falta d’estímul, participació i reconeixement professional, amb la percepció d’un distanciament considerable entre els equips directius i els professionals assistencials.

 • Les condicions de treball dels metges d’atenció primària.
  Jaume Sellarès

  No ens pertoca als professionals decidir mesures de copagament, de contenció o de limitació de l’oferta, però sí que hem de reclamar que volem participar activament en la solució. Hem de poder organitzar els centres amb autonomia, les agendes i els horaris, per tal d’oferir el servei per al qual ens han contractat i fer-ho amb el millor nivell de qualitat.

 • El malestar dels metges d’atenció primària.
  Núria Martínez León

  Després de vint-i-cinc anys d’iniciada la Reforma de l’Atenció Primària, ens trobem en un moment en què els problemes que existien als “ambulatoris” persisteixen, massa semblants, als “centres de salut”.

 • La promoció professional de la dona metge als centres de la sanitat pública.
  Pilar Arrizabalaga

  L’informe Salut, estils de vida i condicions de treball dels metges i metgesses de Catalunya, que reflecteix la precarietat laboral (interins, contractes temporals i prestació de serveis) del conjunt del col·lectiu sobre la població general, mostra que els metges tenen contractes fixos amb més freqüència que les metgesses, 69% enfront del 58,5%.

 • El COMB impulsa una negociació individual per especialitats i per entitats d’assegurança lliure.

  Dins del marc de les negociacions, el COMB demana millores en la relació entitat-facultatiu, en el sistema de facturació únic de lectura informàtica, en la capacitat de decisió per part del professional, en la garantia de qualitat del sector i en la claredat en la contractació

 

Mutual Medica BBVA FIBANC Zurich