Posició del COMB

Posició del COMB sobre l’actual situació de crisi i les mesures que es proposen  en l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya del dia 1 de juny de 2010.

Reunida la Junta de Govern del COMB s’analitza l’actual situació de crisi i les mesures que es proposen  en l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya del dia 1 de juny de 2010.

En la línea que es va expressar en la Comissió de l’ordenació i de la Comissió de l’exercici professional del Consell de la Professió Mèdica en l’ escrit adreçat al Departament de Salut el passat dia 19 de maig la Junta del  COMB vol manifestar el següent:

Primer. L’actual crisi econòmica no és una crisi del sistema sanitari. El sector sanitari ha esmerçat esforços en racionalitzar la despesa i ha realitzat ja sacrificis previs que cal tenir en compte. Els metges han de participar en l’aplicació de les mesures que afectin a la pràctica clínica i repercuteixin sobre la seva activitat assistencial.

Segon. Des del Col·legi de Metges  es continuarà treballant per mantenir tots aquells factors i elements de millora de la pràctica sanitària i de les condicions dels professionals, per tal de garantir la qualitat assistencial que es mereix tota la nostra ciutadania.

Tercer. El respecte al model sanitari català ha de ser, en aquests moments, defensat més que mai, des de totes les instàncies. I això passa necessàriament, per potenciar l’autonomia de gestió dels centres i l’autonomia professional dels metges, així com pel reconeixement de l’esforç realitzat per la professió mèdica, i pel conjunt dels professionals, en el manteniment i la millora del sistema de salut.

 

Junta de Govern del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

Barcelona, 03 de juny de 2010

COMB
© Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Darrera actualització:
Inici | Contacta'ns | Avís legal | Política de Cookies | Mapa web