Comentaris i notícies

 
Eleccions col·legials 2006
  
Calendari electoral
  
La Junta de Govern, en sessió celebrada el 17 de novembre de 2005, ha procedit a convocar les eleccions a l’Assemblea de Compromissaris i per a la Junta de Govern, que se celebraran el 14 de febrer de 2006, aprovant el següent calendari electoral:

13 de desembre de 2005

-

Celebració de l’Assemblea de Compromissaris per a l’elecció dels membres de la Junta Electoral.


14 de desembre de 2005

-

Publicitat de la convocatòria electoral mitjançant els anuncis en premsa diària i tramesa als col·legiats.

-

Publicació del cens electoral d’acord amb les divisions comarcals corresponents, tancat a 14 de setembre de 2005.

-

Constitució de la Junta Electoral.


15 de desembre de 2005

-

S’inicia el termini per a les reclamacions al cens electoral (15 dies hàbils).

-

S’inicia el termini per a la presentació de candidatures (30 dies naturals).


2 de gener de 2006

-

Finalitza el termini de presentació de les reclamacions al cens electoral.


13 de gener de 2006

-

A les 24 hores finalitza el termini de presentació de candidatures a la Junta de Govern i a l’Assemblea de Compromissaris, a presentar davant la Junta Electoral – seu del COMB, Pg. de la Bonanova 47, Barcelona.


14 de gener de 2006

-

En sessió pública, proclamació per la Junta Electoral de les candidatures presentades per a l’Assemblea de Compromissaris i per a la Junta de Govern que reuneixen les condicions d’elegibilitat assenyalades en els Estatuts col·legials.


Des del 15 de gener al 13 de febrer de 2006

-

Període de campanya electoral.


13 de febrer de 2006

-

A les 9 hores finalitza el termini d’admissió per la Junta Electoral dels vots arribats per correu.


14 de febrer de 2006

-

Celebració de les votacions a la seu del COMB, Pg. de la Bonanova 47 – Barcelona:

 

-

A les 8.30 hores, en els locals del Col·legi, constitució de les meses de votació.

-

De les 9.00 a les 20.00 hores, a la seu Col·legial, horari per a l’emissió dels vots personals, tant per a l’Assemblea de Compromissaris com per a la Junta de Govern.

-

En acabar la votació es procedirà a l’escrutini públic dels vots emesos, a la proclamació del nombre de compromissaris que correspon a cada candidatura, i a la proclamació de la Junta de Govern elegida.


Més informació

-

Candidatures

- Normativa electoral

COMB
© Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Darrera actualització:
Inici | Contacta'ns | Avís legal | Política de Cookies | Mapa web