Notícies

El COMB aprova la revisió i l’actualització de les prestacions del seu Programa de Protecció Social

12/12/2012

Com cada any, el COMB ha aprovat l’actualització tant de la Cartera de Serveis com del Catàleg d’Ajuts i Prestacions del seu Programa de Protecció Social (PPS) per al proper 2013. Aquesta revisió es realitza periòdicament per adequar les respostes del PPS a les necessitats socials dels metges i del seu entorn més proper.

Els metges són un col·lectiu amb una centenària tradició d’autoajuda. En aquesta línea, va ser el gener de 2008 que la Junta de Govern del COMB va posar en marxa el PPS amb l’objectiu de promoure el benestar i la qualitat de vida dels metges i llurs familiars, especialment davant de situacions de manca d’autonomia personal o de dependència.

Aquest programa es desenvolupa a partir de tres eixos d’acció: en primer lloc, l'atenció social i a la dependència; en segon lloc, la conciliació de la vida personal i familiar amb l’activitat professional i, per últim, la formació en matèria de protecció social. L’assignació dels serveis i prestacions en cadascun d’aquests eixos es fa en base a criteris de justícia social, és a dir, garantint sempre que els ajuts arribin a aquelles persones que més ho necessiten. 

El PPS se situa a l’avantguarda de les iniciatives de protecció social no només en l’àmbit dels col·legis professionals, sinó també en relació a sistemes de protecció social d’àmbit públic. En aquest sentit, cal destacar el protagonisme de les treballadores socials, que acullen, assessoren i orienten a les persones ateses i que són l’ànima del programa. El PPS i les treballadores socials tenen al seu abast una àmplia Cartera de Serveis, gràcies als 21 acords i convenis de col·laboració que el COMB manté amb diferents entitats proveïdores.

Cal recordar que, entorn a un terç de la quota col·legial – que no ha variat en els darrers 3 anys -  s’adreça, de manera finalista, a la protecció social dels metges i els seus familiars propers i que, des dels seus inicis, fa quasi cinc anys, el PPS ha donat serveis, ajuts o prestacions a gairebé 6.000 persones, entre metges i familiars. D’aquestes ajudes, el 64% han anat adreçades a l’eix d’atenció social i a la dependència; el 33% a la conciliació de la vida personal i laboral; i un 3% a la formació en matèria de protecció social.

Pel proper any 2013, fent un esforç de gestió i mantenint la quota actual, el pressupost del PPS contempla millores tant en els imports com en la intensitat dels serveis i prestacions. En concret, per a les ajudes periòdiques per a orfes, vídues i metges discapacitats, l’increment serà del 2%, i per a les ajudes puntuals, en especial, a persones en situació de dependència, dificultats socials, hi haurà un augment de fins al 10%. La missió del PPS és continuar adaptant-se a les necessitats dels metges per oferir un entorn protector a aquells que es troben en una situació més vulnerable, i que poden superar gràcies a la solidaritat dels seus companys de professió.
COMB
© Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Darrera actualització:
Inici | Contacta'ns | Avís legal | Política de Cookies | Mapa web