Servei cangur per a fills menors de 12 anys en situació de quarantena per la COVID-19

Cangur quarantena per la COVID-19

Servei que vol contribuir a donar suport a la conciliació professional i la dinàmica familiar dels col·legiats respecte a la cura dels fills al llarg del curs escolar en el context COVID-19.

Es tracta d’una prestació de servei cangur adreçada a aquells col·legiats en actiu professional i amb fills de 0 a 12 anys, els quals es trobin en situació de “quarantena” provocada pel COVID-19 durant el curs escolar.


Formulari de sol·licitud

Serà imprescindible que la sol·licitud que vostè presentarà al Programa de Protecció Social vagi acompanyada del document Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Model 145 degudament complimentat i signat.