Notícies

Model document de voluntats anticipades

El COMB posa a disposició un model propi de Document de Voluntats Anticipades. Aquest document neix després d'un procés d'elaboració multidisciplinar, amb la voluntat d'oferir una eina entenedora i útil per a tothom, basada fonamentalment en la relació de confiança metge-pacient.

Document