Agenda

Conferència: “Llei de modernització del sistema sanitari francès”

Hashtag: #sanitatfrança

Aquesta conferència s'emmarca en el Cicle de conferències sobre els sistemes sanitaris europeus i vol donar a conèixer com s’organitzen les persones, institucions i recursos per donar atenció sanitària i respondre a les necessitats de salut de la població, en països del nostre entorn i des d’una òptica professional.

El sistema sanitari francès és valorat per la OMS com un dels més avançats d’Europa. L’Assemblea nacional va adoptar el mes d’abril per una àmplia majoria el projecte de llei de modernització del sistema i marca una etapa decisiva, no només per adaptar el sistema als reptes de l’envelliment o a les noves malalties, sinó sobretot per preservar els ideals d’igualtat i justícia en que es basa el model francès de protecció social. 


Programa

19.00h. Presentació: Dr. Jaume Padrós, president del COMB.

19.05h. Introducció: Prof. Pere Ibern, professor de la Barcelona Graduate School of Economics i investigador principal del Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES). 

19.20h. Conferència: Dr. Joan-Paul Ortiz, president de la Confédération des syndicats médicaux français. 

19.50h. Debat

20.05h. Cloenda

Inscripció

  • Data i hora:

    16 de juny 2015 a les 19.00 hores

  • Lloc:Sala d'Actes del COMB
    Passeig de la Bonanova, 47
    Barcelona
  • Organitzador:COMB