Premios

Guardonat Edició 2019

August Anguita Guimet

CAP Les Corts Equip assitencial

Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona Especialista en Medicina Familiar i Comunitària Lloc de treball EAP Les Corts (CAPSBE)

Edició 2019

August Anguita Guimet