Premios

Guardonat Edició 2017

EAP Sant Joan de Deu

Unitat Funcional d'atenció als abusos sexuals a menors de l'Hospital Sant Joan de Déu Equip Assistencial

Edició 2017