Premios

Guardonat Edició 2017

Jordi Oller

Jordi Oller Pons

Llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona Especialista en Medicina General Lloc de treball CAP Guardiola de Berguedà EAP Alt Berguedà

Edició 2017