Premios

Guardonat Edició 2017

Antonio Bulbena Vilarrasa

Antonio Bulbena Vilarrasa

Llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona Especialista en Psiquiatria Lloc de treball Director de Docència i Recerca de l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions del PSMAR

Edició 2017