Premios

Guardonat Edició 2011

Miquel Vilardell i Ynaraja

Miquel Vilardell Ynaraja

Llicenciat i doctorat en Medicina per la Universitat de Barcelona. Especialista en Medicina del Treball. Lloc de treball: Cap del servei de Prevenció i Medi Ambient mancomunat del Consorci Hospitalari de Vic.

Edició 2011

UNA TRAJECTÒRIA DECIDIDA I DE QUALITAT EN SALUT LABORAL EN L’ÀMBIT COMARCAL.