Premios

Guardonat Edició 2011

Jordi Garriga

Jordi Garriga Viayna

Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona. Especialista en Cirurgia General i Digestiva. Lloc de treball: Hospital de Sant Pau.

Edició 2011

CIRURGIÀ DE METGES