Premios

Guardonat Edició 2011

Enric Esplugas

Enric Esplugas Oliveras

Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona. Especialista en Cardiologia. Lloc de treball: Hospital Universitari de Bellvitge.

Edició 2011

PIONER DE LA HEMODINÀMICA CARDÍACA