Premios

Guardonat Edició 2011

Albert Bové Boada

Albert Bové Boada

llicenciat i doctorat en medicina per la Universitat de Barcelona Especialista en Prof. Semiología General. Propedéutica Clínica Lloc de treball: Departament de Medicina. Facultat de Medicina (UB)

Edició 2011

PER LA SEVA DEDICACIÓ A L’ENSENYAMENT CLÍNIC DE LA SEMIOLOGIA