Premis Excel·lència Professional

Guardonat 2017 - Barcelona

Antonio Bulbena Vilarrasa

Antonio Bulbena Vilarrasa

Llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona Especialista en Psiquiatria Lloc de treball Director de Docència i Recerca de l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions del PSMAR

2017 - Barcelona